MISJA
BD CENTER

Naszą misją jest inspirowanie, wspieranie i prowadzenie działań na rzecz budowy i rozwoju społeczeństwa wiedzy i innowacji.

Kierunek Praca


Zapraszamy do udziału w projekcie „Kierunek praca”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 980 018,12 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 771 595,16 zł

Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 80 osób [48K; 32M] powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych, biernych zawodowo) z terenu województwa podkarpackiego (WP) poprzez objecie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej do 31.05.2023 r.

Okres realizacji projektu: 01.03.2022 – 31.05.2023

Więcej szczegółowych informacji o projekcie znadziesz na stronie: http://kierunek.bdcenter.pl/