MISJA
BD CENTER

Naszą misją jest inspirowanie, wspieranie i prowadzenie działań na rzecz budowy i rozwoju społeczeństwa wiedzy i innowacji.

Podkarpacie stawia na kompetencje cyfrowe (TIK)


Projekt pn. „Podkarpacie stawia na kompetencje cyfrowe” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 020 947,50 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 867 805,37 zł

Cel główny projektu: podniesienie poziomu kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych u minimum 288 osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa podkarpackiego poprzez udział z własnej inicjatywy 360 osób (205 kobiet, 155 mężczyzn) powyżej 25 roku życia w szkoleniach komputerowych i przystąpienie do egzaminów certyfikujących ECCC do 30.06.2022 r.

Okres realizacji projektu: 1.08.2020 - 30.09.2022

Więcej szczegółowych informacji o projekcie znadziesz na stronie: http://tik.bdcenter.pl/