MISJA
BD CENTER

Naszą misją jest inspirowanie, wspieranie i prowadzenie działań na rzecz budowy i rozwoju społeczeństwa wiedzy i innowacji.

O NAS

BD Center sp. z o. o. to firma funkcjonująca na rynku od 2001 roku, specjalizująca się w realizacji badań społecznych oraz działaniach szkoleniowo-doradczych.

Realizowane przez spółkę projekty dotyczą przede wszystkim sfery polityki społecznej, edukacji oraz rozwoju przedsiębiorczości. Część projektów realizowanych jest wspólnie z partnerami zagranicznymi. Od kilku lat firma działa na rzecz komercjalizacji oraz transferu wiedzy i technologii ze świata nauki do świata biznesu. Owocem tej współpracy są realizowane przez spółkę projekty badawczo-rozwojowe (B+R). BD Center świadczy również pełen zakres usług analitycznych i konsultacyjnych.

Klientami BD Center Sp. z o.o. są instytucje działające w rozmaitych branżach
i sferach życia publicznego: przedsiębiorstwa, jednostki administracji państwowej i samorządowej oraz organizacje pozarządowe.

Firma dysponuje zgranym i kreatywnym zespołem o znaczącym dorobku naukowym i bogatym doświadczeniu praktycznym. Ciągły rozwój firmy pozwala na indywidualne i dokładne dopasowanie naszej oferty do Państwa wymogów
i oczekiwań, gwarantując przy tym najwyższą jakość świadczonych usług.

Posiadane certyfikaty i zaświadczenia:
Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie usług edukacyjnych, szkoleniowych
i audytorskich. Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,
nr ewidencyjny 2.18/00077/2006. Certyfikat wpisu do Krajowego Rejestru Agencji zatrudnienia, nr ewidencyjny 2826.OFERTA

Czym się zajmujemy

Projekty

Czytaj więcej

BD Center od początku istnienia uczestniczy w projektach, których celem jest wypracowanie, a następnie wdrożenie nowoczesnych technologii. Na uwagę zasługuje przede wszystkim know-how zdobyte w ramach kilkunastu projektów międzynarodowych. Są to projekty współpracy wielostronnej polegające na przenoszeniu na nowy grunt innowacyjnych rozwiązań i produktów w celu podniesienia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego.

W toku międzynarodowej współpracy BD Center adaptowało sprawdzone za granicą pomysły pod kątem merytorycznym, językowym, kulturowym i prawnym oraz wdrożyło je. Były to zwykle platformy e-learningowe oraz unikalne programy kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Szkolenia

Czytaj więcej

Firma BD Center oferuje programy szkoleń opracowane przez doświadczoną kadrę trenerską, oparte są na analizie potrzeb uczestników oraz na konkretnych oczekiwaniach Klienta. Głównym celem szkoleń realizowanych przez nas jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności interpersonalnych istotnych dla rozwoju osobistego i rozwoju organizacji.

Realizujemy zarówno szkolenia zamknięte, przygotowywanych na zamówienie zorganizowanych grup pracowników firm lub instytucji, jak i szkolenia otwarte przeznaczone dla osób indywidualnych i przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem własnym oraz rozwojem swoich pracowników.

Badania

Czytaj więcej

BD Center jest instytucją, która prowadzi interdyscyplinarne prace analityczno-badawcze nad rynkiem pracy. Nasi specjaliści brali udział zarówno w pracach nad dokumentami strategicznymi dotyczącymi regionalnych i lokalnych rynków pracy, jak i w zakrojonych na szeroką skalę projektach badawczych. Firma zrealizowała szereg badań dla instytucji rynku pracy, m.in. dla wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy.

Rozwój lokalny

Czytaj więcej

Głównym celem oferowanych przez nas usług jest wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego. BD Center od lat współpracuje z jednostkami samorządów terytorialnych, instytucjami publicznymi przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi. Naszym celem jest wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego. W ramach swojej działalności świadczymy usługi badawczo-analityczne, projektowe, doradczo-konsultacyjne oraz szkoleniowe. Posiadamy doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju lokalnego oraz regionalnego, oferujemy pomoc w opracowaniu m.in. strategii marketingowych, oświatowych, polityki społecznej, rozwiązywania problemów społecznych.
W ramach usług doradczo-konsultacyjnych proponujemy przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących konkretnych przedsięwzięć , a także doradztwo w zakresie wewnętrznego rozwoju instytucji oraz w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Masz pytania odnośnie projektu czy szkolenia ?

Co nowego

Aktualności