MISJA
BD CENTER

Naszą misją jest inspirowanie, wspieranie i prowadzenie działań na rzecz budowy i rozwoju społeczeństwa wiedzy i innowacji.

www.szkoleniaplus.com.pl


Firma Sagitum S.A. w pratnerstwie z firmą BD Center sp. z o.o.  realizuje projekt pn. „Szkolenia Plus” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie FEPK.07.14 Wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu i uzupełnianiu kwalifikacji i kompetencji.

 

Całkowita wartość projektu: 23 414 600 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 22 243 870 PLN

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych w okresie od 1.11.2023 r. do 31.12.2027 r. u min. 2 496 (w tym kobiet 1373) z 2 936 (w tym kobiet 1615) osób dorosłych uczących się, pracujących lub zamieszkujących terenie danego Subregionu „ST” (tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, niżański) (woj. podkarpackie) poprzez finansowane wyłącznie usługi rozwojowe w ramach PSF (Podmiotowy System Finansowania) z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

 

 Projekt skierowany jest do osób dorosłych, które ukończyły 18 rok życia:

- które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje umiejętności lub kompetencje lub kwalifikacje,

- mających miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie danego Subregionu „ST” (tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, niżański) województwa podkarpackiego,

- nie prowadzących działalności gospodarczej.

 

Okres realizacji projektu: 1.11.2023 – 31.12.2027

 

Więcej szczegółowych informacji oraz dokumenty znajdą Państwo na stronie projektu www.szkoleniaplus.com.pl